Dotace a granty

Granty

web pro sběr projektů a vyúčtování je nyní na nové adrese:

http://grantypraha.skauting.cz

Rádcovské kurzy

Chcete-li získat dotaci na rádcovský kurz je nejprve třeba vyplnit a podat žádost o doatci.

Na stav podaných projektů se můžete podívat v přehledu projektů a jejich zpracování. Dozvíte se tam tedy i to, zda a kolik byla dotace přidělena.

Po uskutečnění kurzu vyplňte závěrečnou zprávu proběhlého kurzu.

Ostatní projekty

Chcete-li získat dotaci na váš projekt, vyplňte žádost o dotaci na ostatní projekty.

Krizové situace v oblasti nemovitostí

Pokud chcete žádat o dotaci v této kapitole, napište na kancelar@praha­.skauting.cz s popisem vašeho problému. Přesný postup bude vždy stanoven individuálně.

Dotační vyhláška

Vyhláška 2015/01 O dotacích na rádcovské kurzy a další projekty (pdf)

Články k tématu:

Nový program na podporu vzdělávání

Magistrát vyhlásil nový grantový program na podporu vzdělávání. MHMP podpoří projekty zvyšující odbornou přípravu a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží. Žádosti posílejte na kancelar@praha.skauting.cz do 27. 3. 2017 Formulář ke stažení – Předvyplněný formulář (obsahuje hlavičku kraje) Program je vypsán spíše na kurzy, ale zkusíme za PRJ podat žádost i na účastnické poplatky pro pražské účastníky na mimopražských kurzech.…

Seminář k magistrátním grantům

Pro skautská střediska pořádá Krajská rada Junáka seminář k magistrátním grantům. Je určen činovníkům středisek, kteří mají přípravu grantů a jejich vyúčtování na starosti. Je určen zejména těm, kteří k tématu přistupují nově. Seminář se koná: ve čtvrtek 15. září 2016 (omlouváme se za původně nesprávnou středu) 18:30 – 20:00 ve Skautském Institutu na Staroměstském nám. č. 4.…

Granty na rok 2017

Aktualizace: Zastupitelstvo na svém zasedání 26. 5. schválilo beze změny předkládaný materiál. Částky jsou tedy platné. Přehlednější tabulky budeme mít k dispozici mírně později. Původní text: Magistrát hl. m. Prahy schválil v prvním kole dotace na projekty volného času mládeže (granty). Obvyklý postup je, že po prvním kole – schválení Radou – je v následujícím měsíci schválí i Zastupitelstvo. Jakkoli se…

Granty Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2017

V průběhu prázdnin Magistrát vyhlásil grantové programy pro využití volného času dětí a mládeže na příští rok. Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c) Akce ve volném čase pro děti…