Články od autora David:

Vyúčtování grantů MHMP roku 2017

Formuláře Update: pozor na nový formulář, který Magistrát uvolnil v nesmyslně šibeničním termínu v polovině ledna. Více v článku Granty a nový formulář Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO • Ke stažení na webu praha.eu – Celoměstské programy... (ve spodní části: Zpráva o čerpání…) Poslední aktualizace formuláře je z kdovíkdy, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web…

Vyúčtování dotací MŠMT

   Článek je upravený do souladu pro rok 2019. Střediska, okresy i kraj jsou povinni do konce roku vyúčtovat Ústředí přidělené státní dotace. Sběr vyúčtování se provádí stejnou organizační cestou, v jakém se dotace přidělovaly, jen obráceně, tj.: středisko předá své vyúčtování okresu, okres ověří obsah, formu i součty a předá vyúčtování všech podřízených jednotek vč.…

Seminář k magistrátním grantům

Pro skautská střediska pořádá Krajská rada Junáka seminář k magistrátním grantům. Je určen činovníkům středisek, kteří mají přípravu grantů a jejich vyúčtování na starosti. Je určen zejména těm, kteří k tématu přistupují nově. Seminář se koná: ve čtvrtek 15. září 2016 (omlouváme se za původně nesprávnou středu) 18:30 – 20:00 ve Skautském Institutu na Staroměstském nám. č. 4.…

Granty na rok 2017

Aktualizace: Zastupitelstvo na svém zasedání 26. 5. schválilo beze změny předkládaný materiál. Částky jsou tedy platné. Přehlednější tabulky budeme mít k dispozici mírně později. Původní text: Magistrát hl. m. Prahy schválil v prvním kole dotace na projekty volného času mládeže (granty). Obvyklý postup je, že po prvním kole – schválení Radou – je v následujícím měsíci schválí i Zastupitelstvo. Jakkoli se…

Granty Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2017

V průběhu prázdnin Magistrát vyhlásil grantové programy pro využití volného času dětí a mládeže na příští rok. Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c) Akce ve volném čase pro děti…