Granty MHMP pro rok 2018

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy:

 1. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
 2. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží
 3. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy
 4. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy
 5. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí
 6. Podpora akcí DDM pro děti a mládež ve volném čase

Obsah a pravidla jednotlivých programů jsou víceméně shodná s obsahem grantů pro rok 2016.  Připomínáme důležité body z loňského roku:

 • k žádosti (projektu) musíte doložit: přílohu k rozpočtu akce – položkový rozpis příjmů a položkový rozpis výdajů – platí stejně jako loni
 • v programu I je opět možná podpora „materiálně technického vybavení“ (MTZ). Na rozdíl od drobné spotřeby jde o možnost pořídit předměty dlouhodobého užitku. MTZ se podává se vždy jako samostatný projekt – jeden na jednoho realizátora
 • všechny programy jsou určeny pro pražské děti a studující mládež do 26 let (s výjimkou programů č. III a IV)

 V programech jsou i změny:

 • opět byla vrácena možnost změny účelu čerpání přiděleného grantu – na základě písemné žádosti žadatele do konce září 2018
 • u programů, kde je počítán tzv. osoboden bude znovu rozpětí čerpání součástí usnesení Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Smlouvy o poskytnutí účelové dotace, stejně jako maximální částka možná pro čerpání grantu
 • závěrečnou zprávu o využití přiděleného grantu je třeba podat žadatelem nejpozději do 31. 1. 2019 (návrat k praxi minulých let), včetně vracení peněz
 • v programu I je nyní nově možná podpora „materiálně technického vybavení“ (MTZ). Na rozdíl od drobné spotřeby jde o možnost pořídit předměty dlouhodobého užitku. V programu I je možné nově získat peníze na „vybavení kluboven“, maximálně 20 000 Kč (a nejedná se o MTZ na činnost) a lze žádat ke každé klubovně, dále je možné na MTZ získat až 50 000 Kč oproti 30 000 Kč letos
 • Program II. – Tábory mimo území hl. m. Praha jsou nově v délce 7 dnů a déle (pouze příměstské tábory jsou od 2 dnů), akce délky 2 -6 dnů jsou nově zařazeny do Programu IV
 • byl zrušen samostatný podprogram pro táborové základny IIc, podpora přesunuta do programu IIa, kde do ubytování lze zahrnout náklady turistických a táborových základen a skladů mimo území hl. m. Prahy – z vyjádření odboru vyplývá, že se na dané základně musí v období letních prázdnin konat alespoň 14 denní tábor, aby byla podpořena

Věnujte, prosím, zvláštní pečlivost přikládaným smlouvám o pronájmu v programu 1, každoročně se stává, že několika jednotkám z různých, často i formálních důvodů grant přidělen není např. smlouva není vedena na jednotku, která o grant žádá nebo smlouva končí během roku 2018 (potom dostanete pouze část poměrnou době platnosti smlouvy) atd. V situaci, kdy nemá jednotka k dispozici novou smlouvu na pronájem klubovny nebo skladu na další rok, je lepší přiložit starou a novou dodat co nejdříve (do doby než půjde celý projekt do komise) dodat, důležité je, abychom to při podání věděli.

Podání grantů

Žádosti podávejte:

 • pro programy I – VI praktická část (B a C) na elektronickém formuláři ke stažení zde, dejte prosím pozor, zda vyplňujete platnou verzi, aktuálně poslední je z 24.8.2017, MHMP ji občas mění i těsně před odevzdáním
 • prostřednictvím sběrného systému, který je již plně připraven pro nahrávání

Žádost musí obsahovat veškeré požadované přílohy. Při skenování smluv a dalších podkladů dbejte, prosím, na datovou úspornost. Pro potřeby grantů postačí nastavení ovladače na:

 • odstíny šedé
 • 150 ppi (dpi)
 • funkce OCR vypnuta

Termín podání:

24. září 2017 (neděle) : nejzazší termín pro podání žádosti = nahrání do sběrného systému

Kancelář PRJ vaše žádosti vytiskne, vyplní obecnou část „A a D“ elektronického formuláře, přidá obecné přílohy a vše doručí na Magistrát do 30. 9. 2017. Střediska tedy vyplňují pouze specifickou část realizátora projektu.

Pokud byste měli nějaké nejasnosti či dotazy ohledně obsahové složky či problémy s nahráváním, nebojte se se obrátit buď na kancelář PRJ e-mail: kancelar@praha.skauting.cz tel.: 774 426 225, kde vám odpoví asistentka Bivojka nebo Napoleona e-mail: napo@skaut.cz tel.: 606 154 878.

Dále je možné se obrátit se přímo na pracovníky MHMP s konzultacemi ohledně obsahu vašich projektů – pokud byste tak činili, budeme rádi, když nás dáte do kopie.

Konzultace ke zpracování projektů:
Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC MHMP“) – oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1,
6. patro, místnost č. 615
Po – Pá 9,00 – 12,00 hod., Po a St také 14,00 – 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody.

Kontaktní osoby:
Eva Čemusová tel.: 236 005 869 e-mail: eva.cemusova@praha.eu
Mgr. Michaela Perková tel.: 236 005 955 e-mail: michaela.perkova@praha.eu
Mgr. Luboš Čuta tel.: 236 005 908 e-mail: lubos.cuta@praha.eu

Podobné články:

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…

Granty MHMP pro rok 2019

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)  Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území…