Granty na vzdělávání – příspěvky na vůdcovky a zdravoťáky

Díky MHMP můžeme podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky.

Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let.

Další podmínky proplacení je, že náklad vznikl období 20.6. – 31.12.2017.

Na kraj posílejte žádosti do 6.11.2017 a doklady předložte do 30.11.2017. Peníze zašleme po obdržení všech dokladů, pravděpodobně tedy v prvním týdnu prosince.

Byl jsem na kurzu a chci ho proplatit

  • Pošli asistentce PRJ informaci o tom, že chceš proplatit kurz (do 6.11.2017)
  • Do mailu jí napiš jméno, číslo účtu (kam ti pošleme peníze), datum narození, jako školu studuješ, středisko, na jakém kurzu jsi byl a v několika větách jak pro tebe byl přínosný
  • Pokud máš k dispozici fotku z kurzu, přilož ji
  • Doruč do kanceláře PRJ potvrzení o zaplacení- musí být s datem po 20.6. (do 30.11.2017)

Proplatili jsme jako středisko kurzy činovníkům

  • Pošlele asistentce PRJ informaci o tom, že chcete někomu proplatit kurz
  • Do mailu jí napište jméno absolventa, středisko, jeho datum narození, jako školu studuje, na jakém kurzu byl a v několika větách proč je pro vás důležité vzdělání činovníků
  • Doručte do kanceláře PRJ přefakturaci poplatku (do 30.11.2017)

PRJ si vyhrazuje právo v odůvodněných důvodech odmítnout proplacení.

Smlouva MHMP vzdelavani 2017

Podobné články:

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…

Granty MHMP pro rok 2019

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)  Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území…