Hlášenky táborů pro MHMP

Vedoucím středisek a vedoucím táborů

nezapomeňte, prosím, že kromě skautské hlášenky táborů, jejíž termín schválení střediskem byl do 5.6 2018, je nutné ještě odeslat hlášení na Magistrát (tedy v případě, že jste na tábor obdrželi grant Magistrátu) – pozor nestačí jen vyplnit, je nutné i odeslat.

Hlášenka se odesílá přímo ze skautisu: Akce/Tábory/Upřesnění pro MHMP

Většina údajů je již předvyplněná z již zadaného tábora, nutné je doplnit jen:

  • cenu tábora pro účastníka
  • předpokládanou částku čerpání grantu
  • popis cesty na tábor

Prosím, zadávejte popis tak, aby vás bylo možné nalézt. Ideální popis je:

“Autem dojedete do Lhoty, z náměstí po modré značce na sever, po jednom kilometru ….”

Poněkud nedobrý popis cesty je:

“Louka poblíž Bechyně”.

Jde o to, že návštěva z Magistrátu, která na vašem táboře nikdy nebyla, nemá tušení, jak se k vám dostat.

Pokud ovšem ani na zadaných GPS souřadnicích tábor nenalezne, můžete i o část příspěvku přijít.

Ověřte si proto, prosíme, právě srozumitelnost popisu cesty.

Hlášenku odešlete nejpozději 15. června (15. dnů před začátkem prázdnin).

Pokud se vám místo nebo termín tábora změní, nebo potřebujete některý údaj doplnit či změnit (třeba telefonní číslo), pošlete změnu neprodleně na MHMP i později – jde o to, že úředníkům MHMP slouží k nalezení tábora a vy se tím vyhnete případným problémům.

Hlášenku posíláte za každý tábor, který jste uvedli v žádosti i přesto, že snad s grantem na tento tábor neuvažujete.

Vzhledem k vyřazení některých žadatelů o granty na tábory z čistě formálních důvodů bychom rádi zkusili požádat MHMP  o převedení přebytků osobodnů od ostatních realizátorů. Chtěli bychom poprosit, pokud je vám už teď jasné, že táborové  osobodny z nějakých důvodů výrazně (nad 50) nevyčerpáte, abyste se ozvali na kancelář@praha.skauting.cz.

Programy na rok 2018 vyhlásí Magistrát pravděpodobně na začátku prázdnin.

Už se tak v myšlenkách můžete připravovat na podání grantů na konci září 😊.

Podobné články:

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…

Granty MHMP pro rok 2019

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)  Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území…