Hlášenky táborů pro MHMP

Vedoucím středisek a vedoucím táborů

nezapomeňte, prosím, že kromě skautské hlášenky táborů, jejíž termín schválení střediskem byl do 5.6 2018, je nutné ještě odeslat hlášení na Magistrát (tedy v případě, že jste na tábor obdrželi grant Magistrátu) – pozor nestačí jen vyplnit, je nutné i odeslat.

Hlášenka se odesílá přímo ze skautisu: Akce/Tábory/Upřesnění pro MHMP

Většina údajů je již předvyplněná z již zadaného tábora, nutné je doplnit jen:

  • cenu tábora pro účastníka
  • předpokládanou částku čerpání grantu
  • popis cesty na tábor

Prosím, zadávejte popis tak, aby vás bylo možné nalézt. Ideální popis je:

“Autem dojedete do Lhoty, z náměstí po modré značce na sever, po jednom kilometru ….”

Poněkud nedobrý popis cesty je:

“Louka poblíž Bechyně”.

Jde o to, že návštěva z Magistrátu, která na vašem táboře nikdy nebyla, nemá tušení, jak se k vám dostat.

Pokud ovšem ani na zadaných GPS souřadnicích tábor nenalezne, můžete i o část příspěvku přijít.

Ověřte si proto, prosíme, právě srozumitelnost popisu cesty.

Hlášenku odešlete nejpozději 15. června (15. dnů před začátkem prázdnin).

Pokud se vám místo nebo termín tábora změní, nebo potřebujete některý údaj doplnit či změnit (třeba telefonní číslo), pošlete změnu neprodleně na MHMP i později – jde o to, že úředníkům MHMP slouží k nalezení tábora a vy se tím vyhnete případným problémům.

Hlášenku posíláte za každý tábor, který jste uvedli v žádosti i přesto, že snad s grantem na tento tábor neuvažujete.

Vzhledem k vyřazení některých žadatelů o granty na tábory z čistě formálních důvodů bychom rádi zkusili požádat MHMP  o převedení přebytků osobodnů od ostatních realizátorů. Chtěli bychom poprosit, pokud je vám už teď jasné, že táborové  osobodny z nějakých důvodů výrazně (nad 50) nevyčerpáte, abyste se ozvali na kancelář@praha.skauting.cz.

Programy na rok 2018 vyhlásí Magistrát pravděpodobně na začátku prázdnin.

Už se tak v myšlenkách můžete připravovat na podání grantů na konci září 😊.