Nová asistentka

Od poloviny října má Krajská rada Junáka – českého skauta v Praze novou asistenku.
Stala se jí Kateřina Kočová – Krtek.Ve skautingu není žádným nováčkem, pomáhá při vedení světlušek a zapojuje se do chodu střediska.

Naleznete ji na e-mailu: kancelar@praha.skauting.cz a na telefonním čísle 774 426 225 (STS).