Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“.

V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) .

Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž mohou žádat přímo střediska na  neinvestiční náklady na opravy kluboven na území hl. m. Prahy do výše 50 tis. Kč na klubovnu. Podmínkou je  doložení platného dokladu o majetkoprávních vztazích (doklad o vlastnictví nebo smlouva o dlouhodobém pronájmu min. na 5 let), dále je stanovena maximální výše  podpory 200 tis. Kč rozpočtových nákladů (výdajů) Programu na žadatele.

Celé vyhlášení vč. formulářů zfo lze nalézt na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/program_podpory_mladeze_na_krajske.html

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 3. do 29. 3. 2019 včetně.

I když jdou žádosti v podprogramu 4 mimo nás, budeme rádi, pokud nám dáte vědět, kdo se zúčastníte (kancelar@praha.skauting.cz).

Podobné články:

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…

Granty MHMP pro rok 2019

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)  Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území…

Hlášenky táborů pro MHMP

Vedoucím středisek a vedoucím táborů nezapomeňte, prosím, že kromě skautské hlášenky táborů, jejíž termín schválení střediskem byl do 5.6 2018, je nutné ještě odeslat hlášení na Magistrát (tedy v případě, že jste na tábor obdrželi grant Magistrátu) – pozor nestačí jen vyplnit, je nutné i odeslat. Hlášenka se odesílá přímo ze skautisu: Akce/Tábory/Upřesnění pro MHMP Většina údajů…