Proplácení vůdcovek a zdravoťáků 2019

Díky MHMP můžeme letos opět podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky.

Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let.

Další podmínkou proplacení je, že náklad vznikl v období 1. 1. – 31. 12. 2019 (tzn. na dokladu musí být datum z tohoto období) a jde o letošní kurz (nebo jeho letošní část).

Na kraj posílejte žádosti (že budete něco chtít proplatit a kolik) do 1. 11. 2019 a doklady předložte do 30. 11. 2019. Peníze zašleme po obdržení všech dokladů, pravděpodobně tedy v prvním prosincovém týdnu.

Byl jsem na kurzu a chci ho proplatit

  • Pošli Leie (asistentce PRJ) na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chceš proplatit kurz (do 1. 11. 2019) a kolik tě kurz stál.
  • Do mailu jí napiš jméno, číslo účtu (kam ti pošleme peníze), datum narození, jakou školu studuješ, středisko, na jakém kurzu jsi byl a v několika větách jak pro tebe byl přínosný.
  • Pokud máš k dispozici fotku z kurzu, přilož ji.
  • Doruč do kanceláře PRJ potvrzení o zaplacení a čestné prohlášení, že sis nenechal kurz proplatit jinde (do 30.11. 2019).

Proplatili jsme jako středisko kurzy činovníkům

  • Pošlete Leie (asistentce PRJ) na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chcete někomu proplatit kurz (do 1. 11. 2019) a kolik chcete proplatit.
  • Do mailu jí napište jméno absolventa, středisko, jeho datum narození, jakou školu studuje, na jakém kurzu byl a v několika větách proč je pro vás důležité vzdělání činovníků.
  • Doručte do kanceláře PRJ přefakturaci poplatku (do 30. 11. 2019), včetně scanu dokladu (faktura/ PPD apod.) a čestného prohlášení účastníka, že si kurz nenechal proplatit jinde.
  • Pokud necháváte proplatit kurz 3 a více lidem, prosíme, přidejte k faktuře i přehledovou tabulku se jménem, kurzem a částkou.

PRJ si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout proplacení.

Proplácet budeme 1500 Kč za účastníka, pokud se přihlásí menší počet zájemců, je možné, že se částka zvýší.

Každý, kdo si nárokuje proplacení kurzu, je povinen dodržet podmínky proplácení.

Smlouva MHMP vzdělávací akce 2019

Čestné prohlášení

Podobné články:

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2019

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO ke stažení jsou na odkazu Vyúčtovaní grantů 2019 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 7.11. 2019, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor…

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…