Vyznamenání

Od roku 2003 existuje vyznamenání pražského kraje s názvem Medaile Antonína Benjamina Svojsíka. Vyznamenání je udělováno činovníkům Junáka i nečlenům, kteří se výrazně zasloužili o skauting v kraji Praha.

Jeho historii, instanční postup při navrhování, podmínky udělení, stupně a další důležité informace obsahuje Statut Medaile Antonína Benjamina Svojsíka, který také stanovuje Komisi pro řády a vyznamenání. Krajská rada rozhoduje o udělení vyznamenání na základě doporučení této komise.

Pro navržení slouží Návrh na udělení Medaile Antonína Benjamina Svojsíka – formulář obsahující všechny informace, které pak slouží jako podklady pro rozhodování komise o doporučení či nedoporučení.

Členové komise byli jmenováni PRJ usnesením 2008–25 ze dne 7. dubna 2008: Václav Nosek (Windy), Pavel Döllinger (Minewakan), Miroslav Hopfinger (Jistič) a Olga Šerclová (Hrabalka) a usnesením 2018–19 ze dne 3. května 2018: Václav Dostál (Václavka) a František Topinka.

  • předsedou komise je Pavel Döllinger (Minewakan)
  • tajemnicí je Olga Šerclová (Hrabalka): hrabalka@gmail.com (komunikace ve věci vyznamenání)
  • návrhy na vyznamenání s podpisem statutárního orgánu navrhovatele se zasílají poštou na adresu: Olga Šerclová, Bubenské nábřeží 9, Praha 7, 170 00.

Komisi se doručují i návrhy na udělení celostátních vyznamenání, u kterých je schvalovatelem PRJ, tyto návrhy komise posuzuje a doporučuje PRJ podobně jak návrhy na Medaili A. B. S.

Přehled celostátních vyznamenání i s tím, pro koho se které hodí najdete zde.