Vyúčtování grantů MHMP roku 2017

Formuláře

Update: pozor na nový formulář, který Magistrát uvolnil v nesmyslně šibeničním termínu v polovině ledna. Více v článku Granty a nový formulář

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO

• Ke stažení na webu praha.eu – Celoměstské programy... (ve spodní části: Zpráva o čerpání…)

Poslední aktualizace formuláře je z kdovíkdy, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu abyste používali v danou chvíli poslední verzi.

První část formuláře jednotky vyplní tak, že uvedou:

• Určeno pro: Granty

Subjekt: Je realizátorem projektu

Název žadatele: Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.

IČ/DIČ: 61387959

a dále uvádějí své vlastní údaje a vyúčtování. Nezapomeňte, že povinnou přílohou jsou samostatně naskenované účtenky všech dotovaných nákladů. Přípravu vyúčtování proto nelze nechat na poslední chvíli. Při skenování stačí nastavit ovladač na černobílé provedení a rozlišení 150 ppi.

Odevzdává se pouze elektronická verze, a to na známé místo:

• praha.skautin­g.cz/granty

Seznam grantů dle jednotek, čísla grantů, jejich výše a obsah

• Tabulka v xlsx

Vyúčtování

Nezapomeňte, že vyúčtování musí obsahovat naskenovaný jak doklad o pořízení zboží či služby, tak doklad o jejím zaplacení. V praxi to může být:

Doklad o „nákupu“

  • paragon (zjednodušený daňový doklad)
  • faktura (běžný daňový doklad)
  • písemná smlouva

Doklady o zaplacení

  • výdajový pokladní doklad příjemce dotace
  • příjmový pokladní doklad příjemce hotovosti
  • výpis z účtu
  • poštovní poukázka
  • doklad o úhradě dobírky

Za průkazné se považují doklady, které obsahují náležitosti účetního dokladu dle ust. § 11. odst. 1, písm. a-e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Termíny

14. 1. 2018 (neděle): Vyúčtování odevzdaná do tohoto termínu může kancelář KRJ projít a upozornit jednotku na případn nepřesností.

26. 1. 2018 (pátek): Poslední možný termín pro odevzdání.

Na PRJ všechna vyúčtování stáhneme, vytiskneme, podepíšeme, nahrajeme na CD, opatříme krycím listem, podepíšeme a nejpozději 31. ledna odneseme na Magistrát.

Vypočítané vratky posílají jednotky ihned na účet kraje Praha
– bankovní účet: 2000360558/2010
– variabilní symbol: číslo jednotky (např. 11618) Prosíme o zaslání opravdu bezprostředně po spočtení výše částky ke vrácení.

 

Podobné články:

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…

Granty MHMP pro rok 2019

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)  Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území…