Vyúčtování grantů MHMP roku 2017

Poznámka: tento článek je nyní stručný. Bude záhy doplněn o další metodické postřehy k vyúčtování grantů. Odkazy a termíny jsou však již na rok 2017 uvedeny správně.

 

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO

• Ke stažení na webu praha.eu – Celoměstské programy... (ve spodní části: Zpráva o čerpání…)

Poslední aktualizace formuláře je z kdovíkdy, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu abyste používali v danou chvíli poslední verzi.

První část formuláře jednotky vyplní tak, že uvedou:

• Určeno pro: Granty

Subjekt: Je realizátorem projektu

Název žadatele: Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.

IČ/DIČ: 61387959

a dále uvádějí své vlastní údaje a vyúčtování. Nezapomeňte, že povinnou přílohou jsou samostatně naskenované účtenky všech dotovaných nákladů. Přípravu vyúčtování proto nelze nechat na poslední chvíli. Při skenování stačí nastavit ovladač na černobílé provedení a rozlišení 150 ppi.

Odevzdává se pouze elektronická verze, a to na známé místo:

• praha.skautin­g.cz/granty

Seznam grantů dle jednotek, čísla grantů, jejich výše a obsah

• Tabulka v xlsx

Termíny

14. 1. 2018 (neděle): Vyúčtování odevzdaná do tohoto termínu může kancelář KRJ projít a upozornit jednotku na případn nepřesností.

26. 1. 2018 (pátek): Poslední možný termín pro odevzdání.

Na PRJ všechna vyúčtování stáhneme, vytiskneme, podepíšeme, nahrajeme na CD, opatříme krycím listem, podepíšeme a nejpozději 31. ledna odneseme na Magistrát.

Vypočítané vratky posílají jednotky ihned na účet kraje Praha
– bankovní účet: 2000360558/2010
– variabilní symbol: číslo jednotky (např. 11618) Prosíme o zaslání opravdu bezprostředně po spočtení výše částky ke vrácení.