Vyznamenání

Od roku 2003 existuje vyznamenání Pražského kraje A. B. Svojsíka s názvem Medaile Antonína Benjamina Svojsíka. Vyznamenání je udělováno činovníkům Junáka i nečlenům, kteří se výrazně zasloužili o skauting v Pražském kraji A. B. Svojsíka.

Jeho historii, instanční postup při navrhování, podmínky udělení, stupně a další důležité informace obsahuje Statut Medaile Antonína Benjamina Svojsíka, který také stanovuje Komisi pro řády a vyznamenání. Krajská rada rozhoduje o udělení vyznamenání na základě doporučení této komise.

Pro navržení slouží Návrh na udělení Medaile Antonína Benjamina Svojsíka – formulář obsahující všechny informace, které pak slouží jako podklady pro rozhodování komise o doporučení či nedoporučení.

Komise byla jmenována PRJ usnesením 2008–25 ze dne 7. dubna 2008 ve složení: Václav Nosek (Windy), Pavel Döllinger (Minewakan), Robert Oppelt, Miroslav Hopfinger (Jistič), Olga Šerclová (Hrabalka):

  • předsedou komise je Pavel Döllinger (Minewakan)
  • tajemnicí je Olga Šerclová (Hrabalka): hrabalka@gmail­.com (komunikace ve věci vyznamenání)
  • návrhy na vyznamenání s podpisem statutárního orgánu navrhovatele se zasílají poštou na adresu: Olga Šerclová, Bubenské nábřeží 9, Praha 7, 170 00.

Komisi se doručují i návrhy na udělení celostátních vyznamenání, u kterých je schvalovatelem PRJ, tyto návrhy komise posuzuje a doporučuje PRJ podobně jak návrhy na Medaili A. B. S.