Granty na vzdělávání – příspěvky na vůdcovky a zdravoťáky

Díky MHMP můžeme  letos opět podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky.

Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let.

Další podmínkou proplacení je, že náklad vznikl v období 1. 1. – 31. 12. 2018. (tzn. na dokladu musí být datum z tohoto období).

Na kraj posílejte žádosti do 1. 11. 2018 a doklady předložte do 30. 11. 2018. Peníze zašleme po obdržení všech dokladů, pravděpodobně tedy v prvním prosincovém týdnu.

Byl jsem na kurzu a chci ho proplatit

  • Pošli asistentce PRJ na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chceš proplatit kurz (do 1. 11. 2018)
  • Do mailu jí napiš jméno, číslo účtu (kam ti pošleme peníze), datum narození, jakou školu studuješ, středisko, na jakém kurzu jsi byl a v několika větách jak pro tebe byl přínosný
  • Pokud máš k dispozici fotku z kurzu, přilož ji
  • Doruč do kanceláře PRJ potvrzení o zaplacení (do 30.11. 2018).

Proplatili jsme jako středisko kurzy činovníkům

  • Pošlele asistentce PRJ na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chcete někomu proplatit kurz (do 1. 11. 2018).
  • Do mailu jí napište jméno absolventa, středisko, jeho datum narození, jakou školu studuje, na jakém kurzu byl a v několika větách proč je pro vás důležité vzdělání činovníků
  • Doručte do kanceláře PRJ přefakturaci poplatku (do 30. 11. 2018)

PRJ si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout proplacení.

Proplácet budeme 1500 Kč za účastníka, pokud se přihlásí menší počet zájemců, je možné, že se částka zvýší.

Smlouva MHMP vzdělávání 2018

Podobné články:

Přijď na 30. seminář ELŠ diskutovat se známými osobnostmi na téma demokracie

Pozvání na jubilejní ročník pražského semináře Ekumenické lesní školy přijali mimo jiné ústavní právník Jan Kysela, dokumentaristka Olga Malířová Špátová, literární historik Martin C. Putna nebo pedagog a publicista Jiří Zajíc – Edy. Těšit se můžeš na debaty s uznávanými odborníky, setkání s osobnostmi českého skautingu i na doprovodný program. 30. ročník semináře by sis zkrátka neměl nechat…

Proplácení vůdcovek a zdravoťáků 2019

Díky MHMP můžeme letos opět podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky. Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let. Další…

Zemřel bratr Václav Nosek – Windy

V sobotu 10. 8. 2019 zemřel bratr Windy. Poslední rozloučení proběhne v pátek 16. 6. 2019 ve 12 hodin ve smuteční síni na hřbitovně v Neratovicích-Lobkovicích. Smuteční oznámení je k nahlédnutí zde.