Jak má znít slib a zákon vlčat a světlušek?

Valný sněm ve Velkém Meziříčí dal Náčelnictvu za úkol, aby se vážně zabývalo zněním zákonu, slibu a hesla vlčat a světlušek – toto usnesení inicioval a podpořil náš kraj. Náčelnictvo ke splnění tohoto úkolu založilo pracovní skupinu pro revizi idey vlčat a světlušek, výsledky její práce mají být předloženy do předsněmové diskuze. Záměrem je vyvolat širokou debatu v hnutí, která pomůže k přijetí takového rozhodnutí, které bude hnutí považovat za nejlepší. 

Pokud vás toto téma zajímá, přijměte pozvánku na debatu, která proběhne dne 27. 6. od 18.00 hod. ve Skautském institutu na Staromáku – událost na FB

Zároveň budeme rádi, když informaci o této schůzce rozšíříte i do svého skautského okolí.

Více informací najdete i v článku na skautské křižovatce.