Granty na vzdělávání – příspěvky na vůdcovky a zdravoťáky

Díky MHMP můžeme  letos opět podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky.

Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let.

Další podmínkou proplacení je, že náklad vznikl v období 1. 1. – 31. 12. 2018. (tzn. na dokladu musí být datum z tohoto období).

Na kraj posílejte žádosti do 1. 11. 2018 a doklady předložte do 30. 11. 2018. Peníze zašleme po obdržení všech dokladů, pravděpodobně tedy v prvním prosincovém týdnu.

Byl jsem na kurzu a chci ho proplatit

  • Pošli asistentce PRJ na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chceš proplatit kurz (do 1. 11. 2018)
  • Do mailu jí napiš jméno, číslo účtu (kam ti pošleme peníze), datum narození, jakou školu studuješ, středisko, na jakém kurzu jsi byl a v několika větách jak pro tebe byl přínosný
  • Pokud máš k dispozici fotku z kurzu, přilož ji
  • Doruč do kanceláře PRJ potvrzení o zaplacení (do 30.11. 2018).

Proplatili jsme jako středisko kurzy činovníkům

  • Pošlele asistentce PRJ na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chcete někomu proplatit kurz (do 1. 11. 2018).
  • Do mailu jí napište jméno absolventa, středisko, jeho datum narození, jakou školu studuje, na jakém kurzu byl a v několika větách proč je pro vás důležité vzdělání činovníků
  • Doručte do kanceláře PRJ přefakturaci poplatku (do 30. 11. 2018)

PRJ si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout proplacení.

Proplácet budeme 1500 Kč za účastníka, pokud se přihlásí menší počet zájemců, je možné, že se částka zvýší.

Smlouva MHMP vzdělávání 2018

Podobné články:

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2019

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO ke stažení jsou na odkazu Vyúčtovaní grantů 2019 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 7.11. 2019, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor…

Hledáme předsedu kraje

Na sněm zatím nejsou kandidáti na předsedu kraje. Snažili jsme se za sebe nástupce najít, bohužel se nám to nepodařilo a potřebujeme tvoji pomoc.  Zamysli se, zda to nechceš dělat ty, případně zda neznáš někoho, kdo by se na kraj hodil (na jakoukoli pozici). Zásadní je nyní najít možného předsedu, ale hledáme i jeho tým…

Milý kraji Praho, aneb pár slov od končícího vedení

Pravděpodobně tušíš, že se blíží krajský sněm a asi jsi už zaslechl, že současné vedení a volení členové (zpravodajové) většinově nepokračují a hledá se vedení nové. Neb víme, jaký šum vzniká při přenosu informací, rádi bychom ujasnili několik oblastí… 1) Co znamená, že současná rada většinově končí?  Nyní má rada asi 20 lidí, z toho půlku…