Granty na vzdělávání – příspěvky na vůdcovky a zdravoťáky

Díky MHMP můžeme  letos opět podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky.

Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let.

Další podmínkou proplacení je, že náklad vznikl v období 1. 1. – 31. 12. 2018. (tzn. na dokladu musí být datum z tohoto období).

Na kraj posílejte žádosti do 1. 11. 2018 a doklady předložte do 30. 11. 2018. Peníze zašleme po obdržení všech dokladů, pravděpodobně tedy v prvním prosincovém týdnu.

Byl jsem na kurzu a chci ho proplatit

  • Pošli asistentce PRJ na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chceš proplatit kurz (do 1. 11. 2018)
  • Do mailu jí napiš jméno, číslo účtu (kam ti pošleme peníze), datum narození, jakou školu studuješ, středisko, na jakém kurzu jsi byl a v několika větách jak pro tebe byl přínosný
  • Pokud máš k dispozici fotku z kurzu, přilož ji
  • Doruč do kanceláře PRJ potvrzení o zaplacení (do 30.11. 2018).

Proplatili jsme jako středisko kurzy činovníkům

  • Pošlele asistentce PRJ na email kancelar@praha.skauting.cz informaci o tom, že chcete někomu proplatit kurz (do 1. 11. 2018).
  • Do mailu jí napište jméno absolventa, středisko, jeho datum narození, jakou školu studuje, na jakém kurzu byl a v několika větách proč je pro vás důležité vzdělání činovníků
  • Doručte do kanceláře PRJ přefakturaci poplatku (do 30. 11. 2018)

PRJ si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout proplacení.

Proplácet budeme 1500 Kč za účastníka, pokud se přihlásí menší počet zájemců, je možné, že se částka zvýší.

Smlouva MHMP vzdělávání 2018

Podobné články:

Žižkovský jarní kilometr s legendou českého skautingu

Kolik příležitostí se nám naskýtá, abychom se po zajímavých místech pražského Žižkova mohli projít ve společnosti tak zaníceného místního patriota a pamětníka, jakým je nestarší český skaut Eduard Marek, známý i pod přezdívkou Hroznýš? Taková ojedinělá akce – poznávací vycházka Žižkovský jarní kilometr s legendou českého skautingu – se uskuteční v sobotu 18. května od 11 hodin. Výjimečnost vycházky je i…

Skautský kraj Praha hledá asistenta/ku

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO JIŽ UKONČENO Krajská rada Junáka – českého skauta v Praze vypisuje výběrové řízení pro obsazení pozice „asistent / asistentka krajské rady“ Pracovní náplň podpora krajské rady – administrativa a servis pro členy krajské rady, kompletace materiálů pro jednání krajské rady, zápisy z jednání, správa webu kraje, pomoc při organizaci a zajištění akcí pořádaných krajem,…

Betlémské světlo 2018

Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Badena-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy. Krajská rada pořádá o posledním adventním víkendu tradiční akce spojené s jeho rozdáváním: Betlémská tramvaj (sobota 22. 12. 2017 od…