Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO

Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018

Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi.

Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný systém by měl být nově na nahrání více souborů připraven.

Nahrávat můžete soubory od pondělí 7.1. 2019.

Číslo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu č. DOT/64/02/006360/2018.

První část formuláře jednotky vyplní tak, že uvedou:

• Určeno pro: Granty

Subjekt: Je realizátorem projektu

Název žadatele: Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.

IČ/DIČ: 61387959

a dále uvádějí své vlastní údaje a vyúčtování. Nezapomeňte, že povinnou přílohou jsou samostatně naskenované účtenky všech dotovaných nákladů (prvotní doklady) a k nim příslušné doklady druhotné. Přípravu vyúčtování proto nelze nechat na poslední chvíli. Při skenování stačí nastavit ovladač na černobílé provedení a rozlišení 150 ppi.

Odevzdává se pouze elektronická verze, a to na známé místo:

• grantypraha.skauting.cz

Dejte prosím pozor, zda vyplňujete platnou verzi, MHMP ji občas mění i relativně těsně před odevzdáním – data lze do novějších verzí formuláře ze starších jednoduše v programu Form Filler importovat, nemělo by být nutné nic ručně přepisovat.

POZOR ZMĚNA PRO NAHRÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ – po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli upravit proces odevzdávání i u vyúčtování – střediska by podávané formuláře měla před nahráním do systému nechat zkontrolovat a odevzdat elektronicky na MHMP tlačítkem ve formuláři, v případě problémů s kontrolou (např. neukazuje chybu, přesto ji hlásí) či odevzdáním nenahrávat, ale poslat na MHMP k vyřešení, Napoleon v kopii (napo@skaut.cz).

Seznam grantů dle jednotek, čísla grantů, jejich výše a obsah

• Tabulka v xlsx

Vyúčtování

Nezapomeňte, že vyúčtování musí obsahovat naskenovaný jak doklad o pořízení zboží či služby, tak doklad o jejím zaplacení. V praxi to může být:

Doklad o „nákupu“

  • paragon (zjednodušený daňový doklad)
  • faktura (běžný daňový doklad)
  • písemná smlouva

Doklady o zaplacení

  • výdajový pokladní doklad příjemce dotace
  • příjmový pokladní doklad příjemce hotovosti
  • výpis z účtu
  • poštovní poukázka
  • doklad o úhradě dobírky

Za průkazné se považují doklady, které obsahují náležitosti účetního dokladu dle ust. § 11. odst. 1, písm. a-e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Termíny

21. 1. 2019 (pondělí): termín pro odevzdání (nahrání do sběrného systému)

Na PRJ všechna vyúčtování stáhneme, vytiskneme, podepíšeme, opatříme krycím listem (souhrnným formulářem), podepíšeme a do 31. ledna  2019 odneseme na Magistrát.

Pokud byste měli nějaké nejasnosti či dotazy ohledně obsahové složky či problémy s nahráváním, nebojte se se obrátit na Napoleona e-mail: napo@skaut.cz nebo tel.: 606 154 878.

Dále je možné se obrátit se přímo na pracovníky MHMP s konzultacemi – pokud byste tak činili, budeme rádi, když nás dáte do kopie.

Vypočítané vratky posílají jednotky ihned na účet kraje Praha
– bankovní účet: 2000360558/2010
– variabilní symbol: číslo jednotky (např. 11618)

Prosíme o zaslání opravdu bezprostředně po spočtení výše částky ke vrácení, peníze se neposílají na MHMP !

 

Podobné články:

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Granty MHMP pro rok 2019

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy: Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)  Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území…

Hlášenky táborů pro MHMP

Vedoucím středisek a vedoucím táborů nezapomeňte, prosím, že kromě skautské hlášenky táborů, jejíž termín schválení střediskem byl do 5.6 2018, je nutné ještě odeslat hlášení na Magistrát (tedy v případě, že jste na tábor obdrželi grant Magistrátu) – pozor nestačí jen vyplnit, je nutné i odeslat. Hlášenka se odesílá přímo ze skautisu: Akce/Tábory/Upřesnění pro MHMP Většina údajů…