Vyúčtování grantů MHMP za rok 2019

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO

ke stažení jsou na odkazu Vyúčtovaní grantů 2019

Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 7.11. 2019, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi.

Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO.

Sběrný systém je na nahrání více souborů připraven.

Číslo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu č. DOT/61/07/010142/2019.

První část formuláře jednotky vyplní tak, že uvedou:

• Určeno pro: Granty

Název žadatele: Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.

IČ/DIČ: 61387959

a dále uvádějí své vlastní údaje a vyúčtování. Nezapomeňte, že povinnou přílohou jsou samostatně naskenované účtenky všech dotovaných nákladů (prvotní doklady) a k nim příslušné doklady druhotné. Přípravu vyúčtování proto nelze nechat na poslední chvíli. Při skenování stačí nastavit ovladač na černobílé provedení a rozlišení 150 ppi.

Odevzdává se pouze elektronická verze, dejte prosím pozor, zda vyplňujete platnou verzi, MHMP ji občas mění i relativně těsně před odevzdáním – data lze do novějších verzí formuláře ze starších jednoduše v programu Form Filler importovat, nemělo by být nutné nic ručně přepisovat.

Před nahráním  je třeba  celý formulář zkontrolovat tlačítkem „Provést kontrolu vyplnění “ a pokud je vše v pořádku (formulář nehlásí chybu – pokud chybu hlásí a nejste ji schopni identifikovat obraťte se nejlépe přímo na kontakty MHMP), následně ho tlačítkem „Podat na MHMP“ odevzdat, čímž se vygeneruje rámeček s potvrzením o odevzdání a také čárový kód, takto odevzdaný formulář dejte exportovat do pdf a následně nahrajte do klasického sběrného systému na adrese https://grantypraha.skauting.cz – pro nahrání je třeba mít admin práva vaší jednotky.

Seznam grantů dle jednotek, čísla grantů, jejich výše a obsah

Tabulka grantů_2019

Vyúčtování

Nezapomeňte, že vyúčtování musí obsahovat naskenovaný jak doklad o pořízení zboží či služby, tak doklad o jejím zaplacení. V praxi to může být:

Doklad o „nákupu“

 • paragon (zjednodušený daňový doklad)
 • faktura (běžný daňový doklad)
 • písemná smlouva

Doklady o zaplacení

 • výdajový pokladní doklad příjemce dotace
 • příjmový pokladní doklad příjemce hotovosti
 • výpis z účtu
 • poštovní poukázka
 • doklad o úhradě dobírky

Za průkazné se považují doklady, které obsahují náležitosti účetního dokladu dle ust. § 11. odst. 1, písm. a-e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Připomínám i pár poznámek z diskusí s MHMP nad vyúčtováními 2018:

 1. „náklady spojené s akcí“ – výklad MHMP „uznatelné náklady (výdaje) jsou takové náklady (výdaje), které se účelově váží k akci (projektu) uvedené v žádosti o dotaci a ve smlouvě a vznikly před konáním akce, během konání akce, případně po akci, ale to pouze za předpokladu, že vznikly v přímé souvislosti s konáním uvedené akce, tzn. náklady (výdaje) související s bouráním tábora, úklidem akce či přímé prezentace akce po konání. Nelze uznávat materiál, který byl dokupován po akci, protože na ní nebyl spotřebován či využit a bude využit na příští akci podpořené další dotací; k pořízení takových nákladů je určen jiný program, a to program I. MTZ.“
 2. drobný spotřební materiál – platí limit 3000 Kč na položku, nicméně ho MHMP ostře nevymáhá (někdy ale ano), to potrvá; pozitivní je, že není nutné mít ve vyúčtování přesně ten drobný spotřební materiál, který je v žádosti (lze např. zaměnit lampy za lopaty), jen se musí dodržet pro něj vyhrazená částka
 3. formulář vyúčtování umožňuje dotovat akce nezávisle na počtu vykázaných osobodnů – řečeno jinak návaznost akce x doklady v jednom projektu by ve formuláři mělo být uvolněno

Termíny

25. 1. 2020 (sobota): termín pro odevzdání (nahrání do sběrného systému)

Pokud byste měli nějaké nejasnosti či dotazy ohledně obsahové složky či problémy s nahráváním, nebojte se se obrátit na Napoleona e-mail: napo@skaut.cz nebo tel.: 606 154 878.

Dále je možné se obrátit se přímo na pracovníky MHMP s konzultacemi – pokud byste tak činili, budeme rádi, když nás dáte do kopie.

Vypočítané vratky posílají jednotky ihned na účet kraje Praha
– bankovní účet: 2000360558/2010
– variabilní symbol: číslo jednotky (např. 11618)

Prosíme o zaslání opravdu bezprostředně po spočtení výše částky ke vrácení, peníze se neposílají na MHMP !

Podobné články:

Proplácení vůdcovek a zdravoťáků 2019

Díky MHMP můžeme letos opět podpořit účastníky kurzů akreditovaných MŠMT. To jsou zpravidla vůdcovské kurzy, některé zdravotnické kurzy a kurzy vodní turistiky. Pokud jste takový kurz absolvovali vy, nebo někdo z vašeho střediska, může požádat o proplacení účastnického poplatku. Proplacení poplatku je možné jen pro pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let. Další…

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…