Milý kraji Praho, aneb pár slov od končícího vedení

Pravděpodobně tušíš, že se blíží krajský sněm a asi jsi už zaslechl, že současné vedení a volení členové (zpravodajové) většinově nepokračují a hledá se vedení nové. Neb víme, jaký šum vzniká při přenosu informací, rádi bychom ujasnili několik oblastí…

1) Co znamená, že současná rada většinově končí? 

  • Nyní má rada asi 20 lidí, z toho půlku tvoří okresáci a půlku volení členové. Končí předsedkyně a oba místopředsedové a končí většina zpravodajů. Je pár zájemců, kteří rádi budou pokračovat v nové radě.
  • Předsedové okresů – někteří po okresních sněmech zůstanou, ale někteří budou noví.
  • Zůstává naše úžasná Leia – asistentka rady, která pomáhá s administrativou – a účetní.
  • Odcházející rada neplánuje ze dne na den zmizet a ráda podpoří a pomůže nové radě. Supervizně, konzultačně, či jak bude nová rada potřebovat.

2) Oká a co si tedy mám představit pod náplní práce současné rady (a jak tedy může vypadat taková agenda KRJ)?

Pokusili jsme se sepsat naší běžnou agendu (kuk do přílohy „Agenda krajské rady – v pohledu zpravodajů současné rady). My jsme ji měli trochu robustnější, než je minimalisticky potřeba. Dá se s tím pracovat a nastavit si dle libosti. 

Jsou samozřejmě části, které jsou dány interními předpisy Junáka či zákony ČR a tam se to osekat nedá, ale není to příliš velká část agendy.

3) A proč by to někdo měl chtít dělat? Aneb proč jsme do toho šli a co nám to dalo?

Práce pro kraj může být zábava. Nás to společně bavilo a byl to jeden z důvodů, proč jsme se neomezovali jen na minimální agendu. V druhé příloze (Proč PRJ_motivace současného týmu) jsme každý sepsali naše důvody „Proč PRJ?“ – proč jsme do toho šli a co nám to třeba dalo.

Na začátku jsme se neznali, nebyli jsme tedy celý tým, který se společně vydal vést kraj. Potkali jsme se poprvé asi 3 měsíce před sněmem (stylem – ten se zeptal toho, dostal kontakt na toho, pak na toho a ten poslední na to kývl) a stmelili jsme se právě díky společnému cíli „posouvat kraj dál“. A následně jsme si společnou práci užívali.

4) Co přesně znamená, že „se hledá nová rada“? Kolik je to lidí, co by měli umět?

Kolik je to lidí? Minimalistická varianta jsou 2 lidé – předseda a místopředseda, který je zároveň hospodářem + předsedové okresů.

Větší varianta rovná se více lidí. Touto cestou jsme šli my – složením týmu cca 7-9členného (měnilo se). 

Větší tým pokryje větší agendu a může společně dělat i rozvojové aktivity, které ho budou bavit (my třeba pořádali střediskové minimum a organizovali různé akce). Ale pokud jste radši výkonní a pracuje se vám lépe v menší skupině, je to samozřejmě možné.

Co by měli umět? Výhodou může být zkušenost s vedením střediska či z okresních rad. Dá náhled na fungování OJ Junáka. Nicméně, pokud někoho zajímá třeba zpravodajská pozice, hlavní je elán a nápady, kam posouvat danou oblast v Praze. Z mého pohledu – vše se dá naučit, jen někdy mohou být ty začátky těžší, pokud začnete od nuly (bude potřeba se v některých věcech rychle zorientovat – třeba v grantové a dotační agendě) – ale odcházející tým rád nabídne pomocnou ruku.

5) Zní to zajímavě, ale pořád mi něco není jasné… kde se můžu nezávazně dozvědět více? 

Nejlepší bude, když napíšeš Kl (kl@skaut.cz) a ona všechny nejasnosti ráda vyjasní :)

Podobné články:

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2019

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO ke stažení jsou na odkazu Vyúčtovaní grantů 2019 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 7.11. 2019, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor…

Hledáme předsedu kraje

Na sněm zatím nejsou kandidáti na předsedu kraje. Snažili jsme se za sebe nástupce najít, bohužel se nám to nepodařilo a potřebujeme tvoji pomoc.  Zamysli se, zda to nechceš dělat ty, případně zda neznáš někoho, kdo by se na kraj hodil (na jakoukoli pozici). Zásadní je nyní najít možného předsedu, ale hledáme i jeho tým…

Seminář pro revizní komise Praha

Konec přihlašování na Seminář pro revizní komise, pořádaný v Praze se blíží. Konečný termín je 15.1.2019 Vlastní kurs bude 8.2.2020 ve vnitřní Praze (nejspíš Praha 2). Tento celodenní kurs bude o povinnostech revizní komise, ale i o tom co organizace Junák nabízí jako podporu. Součástí kurzu jsou samozřejmě praktické ukázky, sdílená dobrá praxe i ukázky vzorů…